Promocija zdravja

IMG_4238

MOTIVIRANI, ZADOVOLJNI IN ZDRAVI ZAPOSLENI – POT DO EKONOMSKE UČINKOVITOSTI PODJETJA

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni list RS, št. 43/11), ki velja od 24. novembra 2011, je v 6. členu določil »novo nalogo« delodajalcev: Delodajalec mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. ZVZD-1 v prvem odstavku 32. člena določa:

Delodajalec mora promocijo zdravja načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva ter način spremljanja njenega izvajanja.

PZD je dejavnost, s katero v podjetju povečujemo vire za izboljšanje zdravja in dobrega počutja zaposelnih ter preprečujemo slabo zdravje zaposelnih (poškodbe, nezgode, bolezni povezane z delom, stres). Skrbeti moramo, da zaposleni vedo kako se odločati v korist lastnega zdravja in kako graditi primerno okolje za zdravje. Glavni cilj PZD je preprečevanje oz. zmanjševanje posledic psihosocialnih tveganj na delovnem mestu: nemotiviranost, pasivnost, stres, frustracija, konflikti ipd.

PRIPRAVA PROGRAMSKEGA NAČRTA IN POVEZAVE DO KORISTNIH INFORMACIJ

Načrt omogoča vzpostavitev jasne usmeritve za program, ki temelji na oceni potreb. V tej fazi določimo konkretne cilje in pristope, s katerimi želimo te cilje doseči ter opredelimo časovni okvir, ocenimo morebitne stroške, pripravimo nabor izvajalcev in oseb, odgovornih za posamezne dele izvajanja načrta ter načrt vrednotenja doseženega.Priprava načrta je pomembna tudi za majhne ali srednje velike organizacije saj omogoča, da izvedejo dejavnosti na strukturiran in koordiniran način, da zadostijo ugotovljenim potrebam in priložnostim ter učinkovito uporabijo razpoložljive vire.

Zakonski okvir:
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni list RS, št. 43/2011) velja od 24. novembra 2011
 • Smernice za določitev in pripravo PZD – več tukaj
  • Smernice za promocija zdravja na delovnem mestu 2015 – vsebinski del, več tukaj
  • Razlogi za izvajanje PZDM – priloga 1
  • Obrazca za pomoč pri izvajanju PZDM – priloga 2
  • Programi PZ in preventivni programi PZDM – priloga 3
  • Pripomoček za izvajanje PZDM za MIKRO PODJETJA – priloga 4
Pojasnila in obvestila:
Spletna mesta o promociji zdravja:

NAROČILA IN REZERVACIJE

Naročila za kisikovo terapijo  sprejemamo vsak delovnik od 9.00 do 19.00.
Pred obiskom se morate obvezno naročiti s klicem na telefonsko številko 031 016 144.

Naročila za psihoterapijo sprejemamo vsak poedeljek od 9.00 do 19.00.
Pred obiskom se morate obvezno naročiti s klicem na telefonsko številko 031 016 144.

Kontakt

Center za promocijo zdravja
Jarše 7
1000 Ljubljana

Telefon: 031 016 144
Email: info@promocija-zdravja.net

Delovni čas:
Pon–pet: po predhodnem naročilu
Sobota, nedelja in prazniki: zaprto

images_backgrounds_Bild_6